بر باد رفته

درخواست حذف این مطلب

صبح عصبانی بودم و حق را تمام و کمال به خودم میدادم. میدانید چیز های مهمی هست که در دست من نیست در حالیکه همه جای دنیا در دست آدم ها هست.

خیلی مهم است که بیشتر بدانیم و بیشتر بخواهیم و بیشتر امیدوار باشیم.