بهش فکر کنیم

درخواست حذف این مطلب

8 مارچ روز جهانی زن است و 20 جمادی الثانی روز مادر در ایران. البته اخیرا این روز را روز زن و مادر (باهم) می گویند. مناسبت مرتبط دیگر روز دختر در 1 ذی القعده می باشد.
خواستم تفکری پیرامون نامگذاری این روزها داشته باشید. هشت مارچ به عنوان روز زن و با هدف یادآوری رفع تبعیض تی در بیشتر کشورها برگزار می شود. بیست جمادی الثانی در ایران بیشتر با هدف تکریم مادران برگزار می شود و همچنین تشکر از همسران. یک ذی القعده با هدف تکریم دختران برگزار می شود. تعریف دختر در ایران یعنی مونثی که ازدواج نکرده است و است. آیا روز پسر داریم؟ با عنوان پسری که ازدواج نکرده است و است؟ نه. آیا دخترانی که ازدواج نکرده اند اما در قوانین ما "دختر" تلقی نمی شوند تکریم می شوند؟ قطعا نه. اصولا چرا باید روزی نامگذاری شود به اسم روز دختر که جدای از روز زن باشد؟ ولی همین مسئله برای مردان وجود نداشته باشد؟
همین جدا این دو روز آیا باعث نشده است وقتی به همکارتان، دختر فامیلتان یا دوستانتان روز زن را تبریک گفته اید با لپانی سرخ شده و سرانی به زیر انداخته بگویند من زن نیستم دخترم! و به این فکر کنن وجود یا عدم وجود یک لایه غشای مخاطی نازک در بین پاهایشان در هویت آن ها تأثیر گذار است؟(البته وجودش هم جای شک دارد)
آیا بهتر نبود به جای یادآوری این موضوع تنها به دختران برای دوری از رابطه پیش از ازدواج، روزی با نام آگاهی داشتیم تا با دختران و پسران درباره آگاهی حرف بزنیم و راجع به آن بنویسیم و بخوانیم؟
همین. فقط خواستم تفکری پیرامون این نامگذاری ها داشته باشیم.

از صفحه تلگرامی
@zaanaan